mandag 29. april 2019

Uvettig stenging av E39

På en reisetipsside lå følgende samtale (her oversatt):
- Skal på motorsykkelferie. Hvor lang tid tar det å kjøre fra Kristiansand til Stavanger?
- Det er jo en europavei, så du bør klare 260 km på litt over to timer.

Stakkars utlendinger, det må ha blitt en skuffelse. Fire timer tar kjøreturen i dag, og nå blir det mye verre. Riktignok skal E39 utbedres med gode nye strekninger, men 2019 og 2020 blir et absolutt mareritt. Og jeg spør hvorfor.

Vi bruker enorme beløp på veibygging for å spare reisetid, men når det skal vedlikeholdes, er økningene i reisetid bare «beklagelig».

18 måneder med stengt E39


De fire tunnelene nær Kvinesdal skal oppgraderes (lys, ventilasjon etc) og E39 stenges i 18 måneder. Oppgraderingen begrunnes med et EU-direktiv som ble gyldig i 2004, og som også den gangen gjaldt for tunneler som fortsatt var på tegnebrettet eller under bygging.

Disse tunnelene ble ferdigstilt i 2006. Hvorfor ble de ikke bygget iht direktivet den gangen?


2005: Tunnelen var stengt og burde vært oppgradert
iht regelverket som kom i 2004Fosselandtunnelen er aller verst 

Fosselandtunnelen var riktignok bygget tidligere, men den ble stengt en lang periode i 2005 fordi det ble bygget et tilleggsfelt mellom den og neste tunnel. Hvorfor oppgraderte de ikke tunnelen innvendig den gangen?

Fem km kolonnekjøring, en retning av gangen 

Omkjøring på skogsvei rundt Fosselandtunnelen 
(min markering og måling, ca 5 km kolonnekjøring)

Stengingen av Fosselandtunnelen blir et gigantisk problem nå på forsommeren.

I minst seks uker planlegges det omkjøring med enveis kolonnekjøring (!) på den elendige skogsveien. Omkjøringen blir om lag fem kilometer lang, og det skal altså gå trafikk bare én retning om gangen. Det betyr at den ene køen skal kjøre fem kilometer i maks 30 km/t, det tar i beste fall ti minutter for første bil. Siste bil kommer antakelig ca ti minutter senere. Så kan motgående trafikk starte.

Dette kan høres ut som 20 minutter ventetid pluss ti minutter ekstra kjøretid, altså en halvtime, men det stemmer ikke.


Antall kjøretøy per time mandag 21.05.2018


Tusen biler i timen gir enorme køer

Først må man stå i ventekø, og den vil bli mange kilometer lang. Trafikktellingene til Vegvesenet viser at det ofte kjører over tusen biler gjennom tunnelen i timen. Det er selvsagt umulig å svelge unna disse med enveis kolonnekjøring i skogen, så her vil det bygge seg opp kø time for time.
Samfunnskostnadene vi kunne sluppet unna

EU-direktivet gir rom for unntak hvis slik oppgradering betyr en 'urimelig kostnad'. Samfunnskostnaden ved å la tusenvis av biler - herunder en meget stor andel yrkesbiler og varetransport - vente i timevis for å passere et punkt på en europavei er enorm. Yrkessjåfører får problemer med hviletiden, leveringstidspunkt blir overskredet, videretransport med båt kan glippe, og tidskosten for reisende er urimelig høy. For å si det mildt.

Kan det fortsatt stoppes?

Som et minimum bør ett felt holdes åpent slik at man kan kjøre tunnel den ene retningen. Da slipper vi kolonnekjøringen og ventetiden blir betydelig redusert, også for de som må ut i skogen.

Men helst bør man bare erklære at tunnelen er god nok som den er. Direktivet gjelder tunneler over 500 meter. Fosselandtunnelen er angitt som 621 meter lang på skiltingen, men er også omtalt som 520 meter fra tunnelåpning til tunnelåpning. Det er uansett helt marginalt.
Stengingen er overflødig.

   .