fredag 10. august 2012

Enkle fakta om energi

(Stavanger Aftenblad 10.august 2012)

Elbiler, elektifisering av sokkelen og strømkabler til utlandet. Alt sammen blir stadig omtalt med en mengde lettkjøpt vrøvl.

Her er noen veldig enkle fakta:

1. Det produseres bare en gitt mengde ren elektrisitet, og den blir oppbrukt uansett. Alt ekstra forbruk betyr økt aktivitet i kullkraftverk, gasskraftverk eller atomkraftverk i andre land. Det finnes et begrenset antall vannkraftverk, vindmøller og bølgekraftverk, pluss noen små solenergiløsninger. Skulle disse produsere mer ren energi, måtte været endre seg: regne mer, blåse mer eller bli mer solskinn. Sånn er det ikke. Alternativet er at disse rene kraftverkene bygges ut, eller at det bygges flere. Det tar tid, og miljøaktivister protesterer heftig mot de aller fleste inngrep i elver, fosser eller vindmøller på land eller i hav. Vi kan altså velge å øke mengden ren energi, men det går svært langsomt, og i mellomtiden – noen tiår – finnes bare en bestemt mengde ren energi. All øvrig energiforbruk og -produksjon medfører økte utslipp i verden.

2. Det koster energi å transportere energi. Når vi i Norge skal holde oss for gode til å produsere egen strøm fra gass her i landet, og isteden sender gassen til utlandet og deretter re-importerer strøm, brukes en mengde energi opp på veien. Det blir som å kjøre fra Stavanger til Bryne og hjem igjen hver gang du skal fylle bensintanken. Det er langt mer effektivt å produsere energien der hvor den har kortest vei til målet, dvs gjerne der gassen ilandføres. Når vi produserer strøm i utlandet, direkte eller indirekte, øker vi i realiteten de globale utslippene i forhold til hva de ville vært hvis strømmen ble produsert nærmere, fordi vi taper masse energi på veien, og dermed må produsere tilsvarende mer.

3. Formålet med å legge flere strømkabler til utlandet er å tjene mer penger. Strømmen er dyrere i utlandet enn i Norge. Så snart det er nok kabler fra Norge til utlandet, kan man selge den norske strømmen dyrt der ute. Prisene på strøm i Norge vil selvsagt stige til samme nivå, fordi det er umulig for et statseid selskap å selge strømmen billigere til kraftkrevende norsk industri. Det ville i så fall vært ulovlige statssubsidier. Strømprisen for norske husholdninger vil stige tilsvarende, fordi det blir det internasjonale markedet som setter prisen. Vil ikke vi betale, kan strømmen selges andre steder. Når Statnett skal legge disse enorme kablene, må nordmenn regne med både økt nettleie for å betale kablingen, og etter hvert strømpriser på europeisk nivå. Les gjerne f.eks hva Geir Vollsæter i Industri Energi sier om dette.

4. Elektrifisering av sokkelen er en gimmick. Det er langt mer energieffektivt å lage strømmen lokalt der ute, enn å først frakte olje/gass til land, omforme den til strøm, og så sende strømmen tilbake i kabel. I tillegg er det ufattelig dyrt å strekke disse kablene, og det må vi betale. Uten noen global utslippsgevinst overhodet, faktisk tvert imot, fordi vi må svi av mer gass for å kompensere for energitapet på veien.


5. Elbiler har bare ett eneste fortrinn: Utslippene skjer et annet sted enn i vår by. Men de skjer, og enda verre: En elbil forårsaker mer globale utslipp enn en bensinbil. Når du plugger elbilen i veggen her hjemme, øker aktiviteten i et kullkraftverk eller atomkraftverk et eller annet sted i Europa. Igjen fordi det bare finnes en gitt mengde ren energi, som uansett blir brukt opp. Og siden omformingen fra gass/olje til strøm medfører et energitap, og dette i tillegg må transporteres til stikkontakten hjemme i garasjen med tilhørende transporttap, bruker el-bilen mer skitten energi enn den meget energieffektive bensinbilen. Jo, bensinbiler er meget effektive når det gjelder omforming fra bensin til kraft, som skjer akkurat der du trenger det, når du trenger det. I byer som er gryteformet, som Bergen og Oslo, er lokale utslipp et problem på stille vinterdager, og elbiler kan være til nytte i de byene. Men ellers i landet, også i Stavanger, fører elbiler til mer utslipp globalt sett, og det er en langt større fare for oss alle. Les mer av Bjart Holtsmark, forsker på miljøøkonomiske problemstillinger, herunder internasjonal klimapolitikk, fornybar energi, spesielt bioenergi.


Skal vi begrense de globale utslippene, må vi se på det store bildet, ikke på hva som skjer på Karmøy eller i din egen lille bil alene. Og skal vi beholde tålig akseptable strømpriser i vårt kalde utkantland, må vi beholde elektrisiteten vår her. Ikke betale for svindyre kabler som kommer til å løfte strømprisene våre til europeisk nivå.