onsdag 25. januar 2017

Takk for at du sponser meg!


 (Trykket IiRogalands Avis 23.januar 2017)


Jeg bor i enkel sykkelavstand fra sentrum, men siden byens innbyggere spanderer på meg gratis parkering og jeg til og med får kjøre i kollektivfeltet, lar jeg oftest sykkelen stå og tar el-bilen til kontoret mitt i byen. Alt jeg behøver å gjøre, er å flytte bilen hver tredje time. Ingen big deal. Der jeg parkerer, er plassen full av elbiler.


Parkeringsplasser, svevestøv og penger 


Ja, jeg okkuperer en parkeringsplass som noen andre kunne brukt for å handle varer eller tjenester. Og jeg legger ikke igjen en eneste parkeringskrone i bykassen: faktisk taper kommunen mange millioner på at jeg og andre elbilister ikke betaler for å parkere i sentrum. Selvsagt er jeg med på å skape kø, både i sentrum og alle andre steder. Dessuten sliter jeg asfalt og lager svevestøv akkurat som alle andre bilister.


CO2-utslipp 


Ren bil? Neida. Produksjon av el-biler forårsaker faktisk mer CO2 enn produksjon av vanlige biler, pga batteriene. Og siden vi er en del av det europeiske kraftmarkedet, og slett ikke holder vannkraften innenlands, går elbilene i realiteten på en blanding av vann-, kull- og kjernekraft. Slett ikke så rent som mange liker å innbille seg.


Elbiler betyr flere biler på veiene 


Men viktigere i vår lille Stavanger-debatt: Elbilene erstatter ikke bare andre biler på veiene. De øker det totale antall biler som kjører rundt i byen, fordi det er så greit å slippe å ta bussen - og likevel kjøre i kollektivfeltet. Det er så greit å slippe å sykle - og likevel parkere gratis. Så elbiler betyr flere biler på veiene, mer svevestøv, lengre køer, og mindre penger i bykassen.

 

Velstående voksne menn


Den vanligste elbil-eieren er (iflg TNS Gallup) mellom 45 og 54 år, og det er desidert flest menn. Ikke nok med det: Nærmere 50 prosent av elbileierne har ledende stillinger, og brorparten av elbileierne har en årslønn mellom 500.000 og 700.000 kroner.


Sykehjem og barnehager 


Derfor synes jeg at du er overraskende grei som gir elbileierne alle disse fordelene. Særlig nå som staten tar bort pålegget om gratis parkering for elbiler. Kommunen kan altså velge: Enten fortsette å sponse elbilister, eller halvere parkeringsavgiften og hente inn 4-6 millioner ekstra fra Stavanger Parkering. Penger som kan brukes f.eks til barnehage eller sykehjem. Fritt valg. Gi pengene til folk som har god råd og liker å frese forbi i kollektivfeltet, eller bruk dem til noe fornuftig.

 

(PS: Selv om jeg skriver på egne vegne og ikke ut fra noe Høyre-vedtak her, vil jeg stemme for å fjerne denne urimelige fordelen hvis jeg får anledning. Og ja, jeg må med skam melde: Jeg disponerer faktisk en elbil.)

 

mandag 9. januar 2017

Et dårlig Kinderegg

Publisert i Stavanger Aftenblad 9.januar 2016

Godt skjult på kommunens nettsider – ikke under fanen ‘Høringer’ hvor den skulle ha ligget – er piggdekkavgift på offentlig høring til 19.januar. Alle kan uttale seg om saken. Søk på Piggdekk på kommunens hjemmesider.

I hovedsak består saken av et innlegg om luftkvalitet. Det redegjør verken for ulykker pga glatte veier, effekt på handel og aktivitet i Stavanger, eller alternative løsninger for å forbedre luftkvaliteten. Derfor er det nødvendig å skrive om det her.

Ødeleggende for handelen

For næringslivet i Stavanger er dette høyrisiko. Nabokommunene Sandnes, Sola og Randaberg har høy piggdekkandel og ingen avgift. Disse potensielle kundene vil dermed måtte betale både bompenger, parkering og 35 kr i dagsgebyr for piggdekk for å handle i Stavanger. I sum vil det koste minimum 100 kr å ta en bytur til Stavanger med bil. Piggdekkavgiften blir veldig merkbar, fordi bilistene må kjøpe en dagsoblat på automat eller i en app. Er det verd prisen og bryderiet?  Eller vil kunder bosatt utenfor piggdekksonen betakke seg fra å handle i byen, og kjøre til Kvadrat isteden?

Stavanger Parkering har i sitt årsbudsjett for 2017 (HØP) budsjettert med at «Piggdekkavgift vil føre til nedgang i parkeringsbelegg» i Stavanger. Færre parkerte biler betyr selvsagt mindre handel.

I tillegg skal man merke seg:  Rådmannen har lagt inn samme inntekt på piggdekkebyret i budsjettet hvert år fremover, se HØP17. Rådmannen ser altså ikke ut til å tro at avgiften vil redusere bruken av piggdekk. Det er snakk om en ren inntektskilde - en straffeskatt, kan man godt si. «Har du råd til hytte i Sirdalen har du råd til 1400 kr i piggdekkavgift også», ble det sagt over bordet i Kommunalstyret for Miljø og Utbygging. Mulig det, men var det en ny toppskatt som var oppe til avstemning?

Nedgangen i skatteinntekter fra byens handel/tjenester og ansattes lønn er derimot ikke beregnet. Jeg frykter at nedgangen i skatteinntekter langt vil overgå den budsjetterte gevinsten.

Flere personskader

Ifølge NAFs test av vinterdekk 2016, stoppet det beste piggdekket 13,2 meter tidligere enn det beste piggfrie dekket på isføre når de bråbremset i 50 km/t. Tretten meter ekstra bremselenge er mye: Du rekker å kjøre ut av veien, kollidere med en annen bil og/eller kjøre på en fotgjenger.

Transportøkonomisk institutt har sett på innføring av piggdekkavgift i de store byene, og sier at redusert bruk av piggdekk i perioden 2002-2009 førte til 2-3% flere politirapporterte trafikkulykker med personskade. Noen få prosent høres kanskje ikke mye ut, men det er dramatisk for de det gjelder. Ifølge Trafikksikkerhetsplanen er det ca 150 skadde og drepte i Stavangertrafikken hvert år. En økning på to prosent betyr 3-4 flere skadde eller drepte hvert år.

Vanligvis når man gjør trafikale endringer skal personskader kostnadsberegnes, fordi både sykehuskostnader, tapt inntektsfortjeneste, forsikringsselskapenes utgifter og andre samfunnskostnader oppstår hvis antall ulykker øker.

I 2011 gjorde TØI en stor nyttekostanalyse og kom frem til at «samfunnskostnaden for et dødsfall var 30 millioner kroner, kostnaden ved en hard personskade drøye 10 millioner, kostnaden for en lettere skade 0,6 millioner, mens kostnaden blir 30 000 kroner for en materiellskade.» Dette er overhodet ikke nevnt i kommunens vurdering av konsekvensene av piggdekkavgift.

Symbolpolitikk

Det er så lett å angripe piggdekkene. Det er mye kjedeligere å snakke om at hvert cruiseskip i havna bruker like mye diesel som 7.000 parkerte biler på tomgang, og dermed blåser ut enorme mengder partikler og NOX midt i sentrum. Eller at én persons flytur til USA forurenser like mye som to års bilkjøring. Vi kan se støvet på bakken, det er lett å forstå. Men det er fullt mulig å bruke litt mer ressurser på gaterenhold de dagene i året når støvet samler seg.

Og med all respekt for god luftkvalitet: Stavanger er en forblåst by med sjø på alle kanter. Ser vi bort fra 2013, har vi vært godt innenfor kravene til mengden partikler i lufta de siste ti årene (http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/stavanger_historisk.sflb.ashx), selv ved målestasjonen i Kannik som med vilje er plassert på verst tenkelig sted. Da er det naturlig å spørre:

Hvor farlig er det egentlig med litt støv i Kannik noen få dager i året? Hvor mange mennesker blir syke av Kannikluften, sammenlignet med risikoen for at 3-4 ekstra personer hvert år blir skadet av en bilist uten pigger?

For ordens skyld: Siden jeg er involvert i bilbransjen, vil jeg gjerne understreke at jeg ikke har personlig gevinst enten det blir piggdekkavgift eller ikke. Om noe, ville jeg kunne tjene på at folk dropper piggdekkene, fordi det da blir flere kollisjoner og flere bulker å reparere. Men jeg håper inderlig det ikke skjer! Og har stemt mot avgiften i KMU.