torsdag 22. januar 2015

Feil bruk av fakta: Ingen hotellkrise

(Trykket i Stavanger Aftenblad 16.januar 2015)

En forsideoverskrift i Aftenbladet torsdag proklamerte at «Salg av hotellrom har gått kraftig ned». Det er direkte feil, og fører til helt ubegrunnede krisetanker hos leserne. I artikkelen refereres korrekte tall, men avisen forklarer likevel «nedgangen» med redusert aktivitet i offshorebransjen. Det kunne selvsagt vært en mulig forklaring hvis salget av hotellrom hadde vært redusert, men det er det ikke.

Ja, belegget er lavere, men det skyldes utelukkende at antall hotellrom det siste året er økt med 25%. Ifølge tallene som oppgis, var det i desember 2013 totalt 3600 rom, og beleggsprosenten var 44,9. Det betyr at hotellene solgte 1616 rom den måneden. I desember i fjor var det blitt 4500 rom med en beleggsprosent på 37,6. Det blir 1692 solgte rom, altså en liten økning!
 
Kalkulerer man totalomsetningen ut fra gjennomsnittsprisen per rom, er det riktignok et mikroskopisk fall på tre tusen kroner totalt. Så hvis en eneste person ekstra hadde bodd på hotell i byen i to-tre netter i fjor, ville desemberomsetningen vært lik de to årene. Tre tusen kroner av nesten to milliarder - det kan ikke sies å være en kraftig nedgang.

Stavanger og Rogaland er nå i en fase hvor mange føler seg urolige for fremtiden. Slik uro påvirker de beslutninger som blir tatt både privat og i næringslivet. Det er svært uheldig at det piskes opp en krisestemning basert på feiltolkning av fakta.