tirsdag 11. februar 2020

Årets kverulant i Norge 2019 – styrets begrunnelse

(Fremført av meg som styremedlem i Kåkå 6.februar 2020)

Vinneren av prisen «Årets kverulant» er en god kverulant som i 2019 har vært en motstemme som har styrket det lokale og nasjonale uenighetsfellesskapet, ved å insistere på at vi som samfunn også må kunne diskutere utfordrende og betente tema i offentligheten.

Vinneren har utvist mot til å mene offentlig på en slik måte at etablerte sannheter utfordres, og har vist evne til å skape en kraftfull offentlig debatt gjennom en mengde reflekterte kommentarer i nasjonale medier. Vinneren har også stått støtt i et utall offentlige debatter med tidvis høy temperatur og gjentatte personangrep.

Årets kverulant har bidratt med ny og nødvendig kunnskap i dagens offentlige samtale. Han har våget å løfte upopulære perspektiv for å utvide den offentlige samtalen. Han har vært kompromissløs og tydelig.

Årets vinner tok nærmest alene på seg jobben med å løfte utfordringene ved #metoo-debatten opp på et nasjonalt nivå, og bidro dermed til å utvide det offentlige ordskiftet og mediedekningen, og styrket dermed også folkeopinionens mulighetsrom for opplysning og balansert debatt.

Årets kverulant er forfatter, høgskolelektor og samfunnsdebattant. Han har selv uttalt til Aftenposten at «Det er en del av min oppgave som høgskoleansatt – og forfatter – å problematisere og skape debatt i det offentlige rom». Etter at han havnet i medienes søkelys under #metoo-debatten, har årets vinner virkelig stått last og brast ved dette oppdraget.

Heller ikke da han som respons på sin #metoo-kritikk fikk dødstrusler i posten, lot han seg stoppe. I 2019 utga han boken Mitt liv som mann – i likestillingens hjemland, hvor han uredd og kritisk tar et bredt og dypt oppgjør med feminismens utvikling, norsk likestilling og det han mener er en ensidig #metoo-debatt. Årets gode kverulant ønsker seg også en mer nyansert debatt om mannsrollen som sådan, og ikke minst om debattkulturen og kjønnsstrukturene i «likestillingens hjemland» Norge.

Årets vinner er en god kverulant fordi han har:
  •          utfordret den etablerte sannheten om norsk likestilling,
  •          utvist stort mot når han har framsatt upopulære argument og ytringer for å skape refleksjon og debatt, og
  •          vært uredd, kompromissløs og selvoppofrende i den betente debatten om mannens liv og rolle i vår tid, spesielt i kjølvannet av #metoo.


Kverulantkatedralens nasjonale pris for «Årets kverulant 2019» går til ØYSTEIN STENE.

Se også Stavanger Aftenblad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar