onsdag 4. september 2019

Stem Stavanger Høyre for miljøet!Noen ynder å fremstille Stavanger Høyre som et lite miljøvennlig parti. Det er simpelthen ikke sant. Vi jobber effektivt og målrettet for å bedre miljøet og oppnå klimamålene, og er opptatt av å ta de store, mest virkningsfulle tiltakene først. Her er litt av det som er oppnådd i Stavanger under blågrønt styre:

 • Stavanger ble kåret til Årets Smartby 2019
 • Stavanger er årets Elbil-hovedstad 2019
 • Stavanger er kåret til den kommunen som er best forberedt mot ekstremvær 2019
 • Vi kom på tredjeplass som årets sykkelkommune 2019 (merk at Oslo kom på 14.plass!)
 • Vi vedtok høsten 2018 en veldig ambisiøs Klima- og miljøplan 2018-2030, og arbeider nå med å få på plass tiltakene som behøves for å nå målene

Cruiseskip

 • Stavanger har initiert et samarbeid med de andre cruiseskip-havnene, og vi er i gang med på å lage fellesplan for å stille krav til rederiene og redusere utslipp
 • Vi har innført måling av luftkvaliteten i Vågen for å bedre sentrumsluften
 • Vi har besluttet å bygge ny cruiseskip-kai og stille strenge krav til skip som kommer
 • Landstrøm-prosjektet sammen med Rosenberg kommer på plass neste år

Sykkel

 • Vi bygger statsfinansiert supersykkelvei mellom Stavanger og Sandnes 
 • Vi har nå 11 flott tilrettelagte hovedsykkelruter i Stavanger, og fra neste år vil disse være sammenhengende alle steder 
 • Vi brøyter og koster sykkelstiene ofte og grundig
 • Hele 637 bedrifter har avtale med Hjem Jobb Hjem, som er et lokalt samarbeidsprosjekt i Rogaland

Hav og grøntområder

 • Vi bevilger store beløp for å dekke trygt over sjøbunn som ble forurenset før i tiden
 • Vi har innført giftfri rottebekjempelse og giftfri ugressbekjempelse i hele byen
 • Stavanger har lenge lagt gressplener om til insektsvennlige enger og 'urskog'-områder
 • Vi støtter tiltak som nabolags-hager, kolonihager og annet som lar folk dyrke selv
 • Kunstgressbaner blir bygget med oppsamlingssystemer så gummigranulatet ikke sprer seg 

Energi og gjenvinning 

 • Sammen med nabokommunene har vi bygget et søppelforbrenningsanlegg som produserer fjernvarme, og et søppelsorteringsanlegg som tar ut plasten fra avfallet
 • Vi har også bygget to store biogass-anlegg, som produserer biogass av kloakken og matavfallet vårt 
 • Vi har innført pant på gamle vedovner, så folk får hjelp til å bytte til nye, rent-brennende ovner
NB: Dette er bare endel tiltak som jeg har ramset opp fra hukommelsen, på bakgrunn av mitt verv i Kommunalstyret for Miljø og Utbygging. Det er mye mer! 
Stavanger Høyre tar reelt miljø- og klimaansvar. 


  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar