mandag 23. februar 2009

Dalstrøka innafor (aka Oslo sentrum)

Dette var skrevet og innsendt som en kommentar til Aftenposten. Det ble prompte refusert.

Greit nok at Aftenposten er en regionalavis. Men hvor provinsiell skal avisen tillate seg å være?

Over halve forsiden klaget avisen forleden over bompengefinansiering av veier. Mange vil synge med i koret. Og artikkelen proklamerer helt korrekt at det er store landsdel-forskjeller i veifinansieringen. Men dette faktum brukes for å hevde at det er Østlandet som er den tapende part. Da kan man bare håpe at journalistene er nyutdannede og uskyldige.

Det eneste eksempelet som trekkes frem for å understøtte påstanden er Fatima-prosjektet, fastlands­forbindelsen til Magerøya og dermed Nordkapp. Prosjektet, som for øvrig er snart ti år gammelt, var bare 25 prosent bompengefinansiert. Kort om prosjektet: Det skulle koste ca 800 millioner, men endte på om lag 1100 millioner. I hele Nordkapp kommune er det 3.300 innbyggere. Hvert år kjører 50.000 biler hver vei gjennom tunnelen, i all hovedsak turister og forsyninger. Fatima-prosjektet var utvilsomt altfor dyrt, men det inngikk i den nasjonale satsingen på turisme, ikke som et håndslag til de fastboende. Det ville vært meningsløst om drøye tre tusen mennesker skulle betale en milliard kroner for at Norge skulle kunne vedlikeholde Nordkapp som turistmål.

Veinettet på Østlandet er det beste i landet, og det er ikke takket være bompenger.
Staten har ansvar for de såkalte stamveiene. 56,4 prosent av stamveiene har i dag ”ikke brukbar standard” ifølge Opplysningsrådet for Vegtrafikken. Dette er ikke et problem på Østlandet. Tvert imot er østlendingene helt usedvanlig godt vant.

Det ligger en fin, om enn ufrivillig illustrasjon på dette under nettsidene til mopedportalen.com. Jeg siterer et spørsmål derfra: ”Hei. Neste uke skal jeg kjøre moped fra Stavanger til Kristiansand. Det tar ca 3 timer med bil. Problemet er at det er jo nesten bare motorvei ned til kristiansand. Noen som vet om en bra rute?” Og så noen svar: ”Kjøring på motorvei Kl. A og B i Norge med moped er dessverre ikke tillatt. Hvis du blir tatt vanker det 1300 i bot. Kjør heller langs riksvei 44 fra Stavanger via Egesund og til Flekkefjord du.” ”Jaja, men er ikke motorvei klasse A og B nedover til Kristiandsand ? Er rimelig sikker på det er E39 mesteparten av veien.”

Jovisst er det E39. Hele veien, dvs 232 km. Av disse er 9 km motorvei. De resterende 223 kilometerne er to-felts vei av normal til elendig standard, ispedd adskillige kilometer som tilsvarer veien opp til Voksenåsen i Oslo. Vi snakker om lange strekninger med 60 km/t fartsgrense, ett sted nede i 40 km/t grense. Her er rikelig med rundkjøringer midt på E39, og trafikken går rett gjennom hovedgatene i små tettsteder som Ålgård, Moi og Lyngdal. Dette er veien mellom to av Norges største byer, og en viktig transportløype til og fra Europa. Men det er langt til Storting og de bevilgende myndigheter.

Andre steder utenom Østlandet? Stamveien E6 fra Trondheim til Kirkenes er smalere enn 8,5 meter hele 77 prosent av strekningen. Under 8,5 meter bredde betyr at veien ifølge Vegvesenet bør ha 60 km/t som øvre fartsgrense. Ja, vi snakker fortsatt om E6, og vi snakker om en veistrekning på 1450 km.

Jeg klipper fra Østlandsposten for en tid tilbake: ”Vestfoldbenken og Telemarkbenken på Stortinget stiller seg samlet bak kravet om at veibredde skal være 26 meter for nye E18 fra Sky til Telemarks grense. […] Som kjent har det skapt sterke reaksjoner på den nye veinormen som Vegdirektoratet har utarbeidet, og som legger opp til at veibredden på den nye firefelts E18 fra Sky til Telemarks grense kan bli 20 meter, ikke 26 eller 29 meter som E18 blir for øvrig i Vestfold. En slik innsnevring av veiskulderen med tre meter på hver side, er det mange som mener kan gå på sikkerheten løs.” Mens folk nordpå, trafikantene på E6 fra Trondheim til Kirkenes, må leve med over tusen kilometer E6 med en tredjedel av denne veibredden.

Samme uke som Aftenposten klaget over det urimelige i at en strekning på Østlandet skal finansieres med 90 prosent bompenger, ifølge avisen i motsetning til resten av landets frie adgang til statlige veimidler, stod følgende i Stavanger Aftenblad om veiutbygging i Rogaland: ”Offisielt må bilistene betale 81 prosent av Dalane-pakken. 95 prosent kan være nærmere sannheten. […] Men ved å ta med renter og drift, kom Sortevik fram til at bilistene egentlig må betale 102 prosent.” Artikkelen var plassert under Lokale nyheter på side 12 i del 2 av avisen.

Vestlendingene er så vant til å måtte betale for egne veier, at 102 prosent bompengefinansiering ikke engang når opp til hovednyhetene.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar