søndag 10. mai 2009

It ain't necessarily so

Aftenbladet skriver at "dobbelt så mange universitetsfolk som ansatte i næringslivet for øvrig opplever mobbing på arbeidsplassen". Det kan selvsagt være riktig.

Men sikkert er det ikke. Undersøkelsen har ikke målt mobbing, den har målt hvor mange av de ansatte som sier at de har opplevd mobbing. Hva annet en mye faktisk mobbing kan ligge bak dette resultatet?
Flere ting kan tenkes:
  • Ulike definisjoner av ordet mobbing i ulike samfunnsgrupper. Det er ikke sikkert at universitetsansatte tolker eller bruker ordet slik flertallet gjør.
  • Ulike forventninger til arbeidsmiljøet. Kanskje har universitetsansatte høyere forventninger til sine kolleger og ledere enn andre yrkesgrupper har. Kanskje har de - mer enn andre - et selvbilde som tilsier at de burde behandles med høflighet og vennlighet, og dermed blir de ekstra skuffet når hverdagen er litt trist.
  • Ulik toleranse for motgang. En målbevisst akademiker som stadig blir motarbeidet kan oppleve det som urimelig og stressende. Da er det kanhende enklere å personliggjøre konflikten ("han mobber meg!") enn å erkjenne at man selv ikke er flink nok, ikke argumenterer godt nok, eller ikke har de beste prosjektene.

Wikipedia og Arbeidstilsynet definerer mobbing slik:

Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting o.l. Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg.
Dersom partene som står mot hverandre er like sterke eller det handler om enkeltstående episoder, defineres det ikke som mobbing.

Leymann: Psychological terror or mobbing in working life involves hostile and unethical communication which is directed in a systematic manner by one or more individuals, mainly toward one individual, who, due to mobbing, is pushed into a helpless and defenseless position and held there by means of continuing mobbing activities. These actions occur on a very frequent basis (statistical definition: at least once a week) and over a long period of time (statistical definition: at least six months´ duration). Because of the high frequency and long duration of hostile behavior, this maltreatment results in considerable mental, psychosomatic and social misery.

Det KAN hende at over 12 prosent av de vitenskapelig ansatte har det slik. Men det er slett ikke sikkert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar