torsdag 26. januar 2012

Kjære Kolumbus!

(Stavanger Aftenblad januar 2012)

Jeg vil så gjerne ta bussen, men det viser seg å være enklere å reise til Amerika. Noen korte eksempler på hva som hindrer amatører i å busse i Stavanger:

Til hvilken holdeplass?
Jeg skal til Felleskjøpet i Hillevåg, og bruker reiseplanleggeren deres til å søke på forslag for Stavanger til Hillevåg. Da får jeg opp fem mulige holdeplasser, hvorav en heter ”Hillevåg Bistro”. Jaha? Den var ny for meg. Siden jeg heldigvis er rimelig kjent, tenker jeg at det kan være Patrioten Bistro, som jeg vet ligger i nærheten av målet. Så jeg prøver. Reiseplanleggeren forteller at jeg da må ta bussen til Sjøhagen holdeplass og gå resten.

Hvor er Sjøhagen? Ifølge Google Maps ligger Sjøhagen på Åmøy. Litt langt å gå derfra. Men litt stahet og videre undersøkelser avslørte at Sjøhagen holdeplass ligger ca ti meter fra ”Hillevåg Bistro”, så det gikk jo greit. Til slutt. Så er det neste spørsmål:


Fra hvilken holdeplass?
Så er det jo tre ruter som går til Hillevåg, har jeg funnet ut. Hvilken er greiest for meg? Det kommer bl.a an på hvor bussen går fra.

I Stavanger Sentrum er det omtrent 26 holdeplasser rundt Breiavatnet og Jernbanen. På holde-plassene står både nummeret og et fint kart hvor alle numrene er synlige. Det kartet finner jeg ikke på ruteplanleggeren. Der er bare et interaktivt kart som jeg må forstørre til nærbilde (det må jeg forstå helt av meg selv) slik at holdeplassene dukker opp. Men der står ikke numrene; jeg må flytte pekeren fra plass til plass for å få opp holdeplassnummeret. Helt utrolig tungvint. Kunne dere ikke vise et oversiktskart? Og kunne ikke holdeplassene ha navn (Jernbanen, Atlantic, Løveapoteket etc) i tillegg til nummer?

La meg så erkjenne at jeg har funnet kartet over sentrumsholdeplassene. Det ligger på forsiden deres, og det høres jo enkelt ut. Men kartet forsvinner sporløst når man går inn i ruteplaneggeren, dvs når man trenger det som verst.


Holdeplassnavn
Sjøhagen har jeg nevnt. Den ligger uventet nok i Hillevåg. I krysset Madlaveien/Holbergsgaten har vestgående holdeplass navnet Holbergsgaten. Det er greit. Men østgående holdeplass heter ”Ess Bygg As”. Ikke intuitivt begripelig for nykommere det heller.

Skal man til Bokkaskogen eller gamle Stadion, nytter det ikke å søke på Mosvannet eller Mosvatnet; det kommer ingen forslag. Diverse forsøk og en tur innom det interaktive kartet igjen viser at ordet Mosvannsparken er greit for systemet. Kunne det ikke være litt mer fleksibilitet i navnegjenkjenningen når vi søker?


Hvilke gater går bussen?
Jeg bor lykkeligvis utover Madlaveien, så mange busser går i rett retning når jeg skal hjem. Jeg har etter hvert lært at jeg kan ta busser som skal til så ulike steder som Rennesøy, Madlasandnes, Skadberg, Kvernevik, Risavik og Sandnes. Men hvilke går Motorveien, hvilke går Madlaveien?

La oss ta rute 6 til Sandnes. Når du kommer til bussholdeplassen, står dette på oppslaget: Stavanger – Universitetet – Ulsberget – Kvadrat – Sandnes. Hvor kjører denne bussen, på Motorveien eller Madlaveien? Neimen ikke godt å si. Det står ingenting om dette i busskuret. Ville det vært så vanskelig å sette opp hele ruten med litt mindre skrift, så vi vet om bussen skal i nærheten av et praktisk sted å hoppe av? La oss erkjenne at de færreste sjåførene deres har kunnskap om lokale steder og gater rundt rutenettet. Det nyttet iallfall ikke å spørre sjåføren på Skadberg-bussen om han skulle forbi Leiren.


Ikke umulig
Jeg har ingen magisk løsning. Men de siste årene har jeg brukt kollektiv-transport i London, Berlin, Stockholm og Singapore, og det var utrolig enkelt alle stedene. Jeg tror utgangspunktet til disse byene er at alle som behøver bruke oppslagsverkene, enten de elektroniske, som oppslag eller i automat, er ukyndige og uten lokalkunnskap. Dermed blir informasjonen ”så enkel at selv mor (altså jeg) kan klare det”.


Et hjertesukk til sist: Ved juletid sendte jeg dere et spørsmål om betalingssystemet deres via kontakt-oss på nettsidene. Jeg håper dere får anledning til å svare på det snart. Jeg vil jo så gjerne kjøre buss. På den annen side har jeg jo bil.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar