tirsdag 15. januar 2013

Sex og alkohol


(Trykket i Stavanger Aftenblad 15.januar 2013)

Drømmeoverskriften for enhver avis! Så jublet da også alle medier over forskningsrapporten som viste at unge mennesker som ikke har drukket alkohol, oftere er ensomme og ikke har debutert seksuelt. Og har økt risiko for angst, depresjon og sosialstønad (Pedersen, Tidsskriftet Norsk Legeforening 2013).

Dagbladet gikk så langt den 8.januar at de konkluderte med at "Drikker du moderate mengder alkohol vil du få et bedre liv enn om du er totalt avholdende". Dette er en grov feilslutning.


Vi vet at folk som drikker i moderate mengder lever lenger, i større grad har arbeid, og tjener noe mer enn avholdsfolk. Og de er mer sosiale, har flere venner og mer sex. Men det betyr slett ikke at man får et lengre, rikere og morsommere liv av å drikke. Tvert imot:  Folk er forskjellige, og derfor får de ulike liv.Hvorfor drikker ikke Jeppe?

Avholdsfolk er ulike. Noen er avholdende på grunn av religion eller annen overbevisning, og ofte del av sosiale miljø hvor dette er gjengs mening og adferd, med mange venner.

Så har vi de som ikke tilhører slike miljø, men likevel aldri drikker. Noen av eget valg: Kanskje kommer de fra alkoholiserte hjem, kanskje ønsker de være annerledes, kanskje vil de bare være edru, ha kontroll. Alle disse kan oppleve det som ubehagelig å delta i sosiale aktiviteter hvor andre drikker. Både fordi de kan oppleve drikkepress og sosiale sanksjoner hvis de takker nei, og fordi det kan være usannsynlig kjedelig å være eneste edru deltaker når det lir på kvelden. Og de kan bli sjeldnere invitert, fordi de oppfattes som festbrems eller en observatør av de som drikker.

Til sist har vi de som antakelig ville drukket alkohol hvis de hadde fått muligheten, men som aldri havner i situasjoner hvor det faller seg naturlig. De er kanskje sosialt udyktige, sjenerte, innadvendte eller har lav selvtillit, og blir gående uten venner (og uten sex). Blir man aldri bedt på fest eller med ut på byen, er det liten mulighet for å prøve ut øl og vin.

Man blir ikke nødvendigvis ensom av å være avholdende... men man kan bli avholdende av å være ensom.


Konsekvenser

Ensomhet kan føre til angst og depresjon, og den sosialt ubehjelpelige finner det vanskeligere å skaffe og beholde en jobb. Da er veien kortere til trygd og sosialhjelp.

Noen vil hevde at undersøkelsen viser at alkohol må fjernes fra mange sosiale arenaer, for å gi rom for avholdsfolk. Men problemet er ikke at avholdsungdom blir holdt utenfor, problemet er at mange mennesker er ensomme. Av disse er det noen som drikker, andre gjør det ikke, men de ensomme vil ikke magisk dukke opp på fest bare fordi den er alkoholfri.

Vi kan ikke tvinge ungdom eller unge voksne til å inkludere de som er ensomme eller annerledes, og vi skal i hvert fall ikke foreslå at de skjenker og forfører sine sjenerte bekjente. Vi kan bare oppfordre til romslige invitasjoner og et oppmerksomt blikk rundt i bekjentskapskretsen.
På arbeidsplasser kan man derimot gjøre mer. F.eks kan vinlotteriet bytte ut en flaske med et kjekt gavekort, så avholdsfolk blir med på utlodningen. Sjenerte folk er ofte redde for å trenge seg på, og nervøse fordi de ikke kjenner kodene, så nyansatte kan få en fadder som sørger for at de blir med på det som skjer, enten det er firmafest, bytur eller fisketur i helgen. Studentfaddere er supert, og fadderne bør læres godt opp så de forstår at et 'neitakk' ikke alltid skal tas helt på alvor.

Drikkepress er selvsagt en uting, men siden det nesten alltid er noen til stede som kjører bil, er gravid eller skal tidlig opp, er man sjelden edru alene. Så får avholdsfolkene heller stikke hjem når vi andre blir altfor kjedelige utpå kvelden. Vi forstår det!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar