tirsdag 11. oktober 2016

Omskjæring og diskriminering

Fra nyttår har alle helseforetak måttet tilby rituell omskjæring av guttebarn. Enhver omskjæring av jentebarn er forbudt. Før jeg går videre: Jeg er motstander av enhver type kjønnslemlestelse, uansett kjønn. Kommer tilbake til det. Men først skal det handle om diskriminering.


Diskriminering


Statlig omskjæring av guttebarn og samtidig lovforbud mot omskjæring av jentebarn er diskriminering: Kjønnsdiskriminering, rasediskriminering og religionsdiskriminering.
Det er sannsynlig at gutteomskjæringen er blitt godtatt, lovlig og statlig fordi ikke bare muslimer, men også jøder (og amerikanere) utfører dette. Jenteomskjæring, derimot, gjøres primært av afrikanere. Men begrunnelsen for å tillate omskjæring for gutter er like gyldig for jenter. Minimal omskjæring av jenter (fjerning av forhuden over klitoris) hos leger ville kanskje redde mange småpiker fra verre, hjemmegjorte inngrep.


Og en begrunnelse som bunner i tradisjon / religion / kultur er like gyldige argument uavhengig av hvilken kultur man snakker om.


Ulike nasjoner og raser

Det vises  gjerne til at gutteomskjæring er svært utbredt, særlig at mange i USA gjennomfører omskjæring på gutter som en tradisjon uten religiøs årsak. Det er jo verken bedre eller verre enn at mange i Afrika gjør det mot jenter. Når man bruker gutteomskjæring i USA som en begrunnelse for at det er 'greit' i Norge, kan man ikke samtidig forkaste den tradisjonelle jenteomskjæringen f.eks i Somalia. Tradisjon er tradisjon, og dette smaker av rasediskriminering. Den amerikanske barnelegeforeningen har da også uttalt at man burde kunne tillate tilsvarende "symbolsk" omskjæring av jentebarn, nettopp for å forhindre at foreldre får utført større inngrep hjemme eller i andre land. Også andre land har foreslått å tillate minimale former for omskjæring av jentebarn med samme begrunnelse.


At mange gjennomfører "rituell" omskjæring av gutter av religiøse/kulturelle årsaker er ille, men den samme begrunnelsen kan brukes for å godta rituell jenteomskjæring. Når gutter kan omskjæres på dette grunnlaget men ikke jenter - som kommer fra andre religioner/kulturer - står vi overfor både kjønnsdiskriminering og religionsdiskriminering. Vi kan ikke argumentere med religion og kultur for noen folkeslag men ikke for andre.


Omfang

Ja, størrelsen på inngrepet er ulik. Men gutteomskjæring er også et viktig inngrep med potensielle skadevirkninger. Man skjærer av en stripe rundt hele penis, og fjerner forhud som faktisk har betydelig verdi i fremtidig kjønnsliv. Jeg sier ikke at man skal tilby en bredde av ulike typer omskjæring av jenter, men at man - i likestillingens navn - kunne tillat en minimal omskjæring av jenter, hvor bare forhuden over klitoris fjernes. Det er et mindre inngrep enn det som gjøres på gutter, med mindre risiko og mindre konsekvenser for fremtidig kjønnsliv. Og en trygg, minimal operasjon utført av leger kunne kanskje redde småpiker fra hjemmeoperasjoner og store inngrep. 


Internasjonalt

Ja, jenteomskjæring er forbudt i svært mange land hvor gutteomskjæring er tillatt. Men at andre land også diskriminerer på bakgrunn av kjønn, rase og/eller kultur/religion, er verken noen overraskelse - eller et forsvar for det norske valget om å tilby omskjæring for jødiske/muslimske gutter, men forby enhver grad av omskjæring av (særlig afrikanske) jenter. Vi vet at informasjonsarbeid og forbud virker. Men det ville også fungere mot omskjæring av guttebarn. Isteden har Norge lagt seg på eden internasjonalt aksepterte linjen hvor guttebarn tilbys statlig omskjæring, mens jentebarn ikke får det. Det er ikke greit.


Like for like. Enten alle eller (helst!) ingen. Alt annet er diskriminering.


Forbud

Rituell omskjæring er (ifølge Helsedepartementet!) et inngrep uten medisinsk begrunnelse, irreversibelt, medfører en kroppsskade, og så alvorlig at ingen under 18 kan gi selvstendig samtykke.


Omskjæring bør selvsagt være forbudt for begge kjønn. Men skal man tillate det for ett kjønn og noen avgrensede religioner/kulturer, får man tillate det for alle. I likestillingens navn.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar