mandag 9. januar 2017

Et dårlig Kinderegg

Publisert i Stavanger Aftenblad 9.januar 2016

Godt skjult på kommunens nettsider – ikke under fanen ‘Høringer’ hvor den skulle ha ligget – er piggdekkavgift på offentlig høring til 19.januar. Alle kan uttale seg om saken. Søk på Piggdekk på kommunens hjemmesider.

I hovedsak består saken av et innlegg om luftkvalitet. Det redegjør verken for ulykker pga glatte veier, effekt på handel og aktivitet i Stavanger, eller alternative løsninger for å forbedre luftkvaliteten. Derfor er det nødvendig å skrive om det her.

Ødeleggende for handelen

For næringslivet i Stavanger er dette høyrisiko. Nabokommunene Sandnes, Sola og Randaberg har høy piggdekkandel og ingen avgift. Disse potensielle kundene vil dermed måtte betale både bompenger, parkering og 35 kr i dagsgebyr for piggdekk for å handle i Stavanger. I sum vil det koste minimum 100 kr å ta en bytur til Stavanger med bil. Piggdekkavgiften blir veldig merkbar, fordi bilistene må kjøpe en dagsoblat på automat eller i en app. Er det verd prisen og bryderiet?  Eller vil kunder bosatt utenfor piggdekksonen betakke seg fra å handle i byen, og kjøre til Kvadrat isteden?

Stavanger Parkering har i sitt årsbudsjett for 2017 (HØP) budsjettert med at «Piggdekkavgift vil føre til nedgang i parkeringsbelegg» i Stavanger. Færre parkerte biler betyr selvsagt mindre handel.

I tillegg skal man merke seg:  Rådmannen har lagt inn samme inntekt på piggdekkebyret i budsjettet hvert år fremover, se HØP17. Rådmannen ser altså ikke ut til å tro at avgiften vil redusere bruken av piggdekk. Det er snakk om en ren inntektskilde - en straffeskatt, kan man godt si. «Har du råd til hytte i Sirdalen har du råd til 1400 kr i piggdekkavgift også», ble det sagt over bordet i Kommunalstyret for Miljø og Utbygging. Mulig det, men var det en ny toppskatt som var oppe til avstemning?

Nedgangen i skatteinntekter fra byens handel/tjenester og ansattes lønn er derimot ikke beregnet. Jeg frykter at nedgangen i skatteinntekter langt vil overgå den budsjetterte gevinsten.

Flere personskader

Ifølge NAFs test av vinterdekk 2016, stoppet det beste piggdekket 13,2 meter tidligere enn det beste piggfrie dekket på isføre når de bråbremset i 50 km/t. Tretten meter ekstra bremselenge er mye: Du rekker å kjøre ut av veien, kollidere med en annen bil og/eller kjøre på en fotgjenger.

Transportøkonomisk institutt har sett på innføring av piggdekkavgift i de store byene, og sier at redusert bruk av piggdekk i perioden 2002-2009 førte til 2-3% flere politirapporterte trafikkulykker med personskade. Noen få prosent høres kanskje ikke mye ut, men det er dramatisk for de det gjelder. Ifølge Trafikksikkerhetsplanen er det ca 150 skadde og drepte i Stavangertrafikken hvert år. En økning på to prosent betyr 3-4 flere skadde eller drepte hvert år.

Vanligvis når man gjør trafikale endringer skal personskader kostnadsberegnes, fordi både sykehuskostnader, tapt inntektsfortjeneste, forsikringsselskapenes utgifter og andre samfunnskostnader oppstår hvis antall ulykker øker.

I 2011 gjorde TØI en stor nyttekostanalyse og kom frem til at «samfunnskostnaden for et dødsfall var 30 millioner kroner, kostnaden ved en hard personskade drøye 10 millioner, kostnaden for en lettere skade 0,6 millioner, mens kostnaden blir 30 000 kroner for en materiellskade.» Dette er overhodet ikke nevnt i kommunens vurdering av konsekvensene av piggdekkavgift.

Symbolpolitikk

Det er så lett å angripe piggdekkene. Det er mye kjedeligere å snakke om at hvert cruiseskip i havna bruker like mye diesel som 7.000 parkerte biler på tomgang, og dermed blåser ut enorme mengder partikler og NOX midt i sentrum. Eller at én persons flytur til USA forurenser like mye som to års bilkjøring. Vi kan se støvet på bakken, det er lett å forstå. Men det er fullt mulig å bruke litt mer ressurser på gaterenhold de dagene i året når støvet samler seg.

Og med all respekt for god luftkvalitet: Stavanger er en forblåst by med sjø på alle kanter. Ser vi bort fra 2013, har vi vært godt innenfor kravene til mengden partikler i lufta de siste ti årene (http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/stavanger_historisk.sflb.ashx), selv ved målestasjonen i Kannik som med vilje er plassert på verst tenkelig sted. Da er det naturlig å spørre:

Hvor farlig er det egentlig med litt støv i Kannik noen få dager i året? Hvor mange mennesker blir syke av Kannikluften, sammenlignet med risikoen for at 3-4 ekstra personer hvert år blir skadet av en bilist uten pigger?

For ordens skyld: Siden jeg er involvert i bilbransjen, vil jeg gjerne understreke at jeg ikke har personlig gevinst enten det blir piggdekkavgift eller ikke. Om noe, ville jeg kunne tjene på at folk dropper piggdekkene, fordi det da blir flere kollisjoner og flere bulker å reparere. Men jeg håper inderlig det ikke skjer! Og har stemt mot avgiften i KMU.

4 kommentarer:

 1. Etter brevet ditt publisert i Aftenblad om piggdekkavgift, har jeg sendt en kommentar som du kan finner her. Vanligvis tar Aftenbladet ikke ut brevene mine :):

  Piggdekkavgift.

  Piggdekkene forurenser luften i Stavanger. Enkel løsning som vanlig: en ny avgift.
  Har dere merket at alle som anklager piggdekkene snakker bare on piggdekk.
  Men piggdekkene, som vanlig dekk, kjører på asfalten.
  Hva med kvaliteten på asfalten? Allerede i september måned, før bruken av piggdekk, kan alle merke dype spor i de traffikerte gatene. (Her var en bilde som følger ikke med)
  Trenger vi også en avgift for vanlig dekk i tillegg til bompenger, eller trenger vi bedre asfalt?

  I tillegg til en høyere risiko av ulykker, på eget ansvar, som Ingebjørg S. Folgerø har skrevet nylig, har Veivesen påpekt at 15-20% av bilene med piggdekk er nødvendig for å unngå at myk gummi fra piggfritt dekk dekker veiene med et glatt lag.
  Hvem blir de 15-20% som må betale en avgift for å hjelpe sikkerheten til andre?

  http://www.rb.no/bil/piggfrie-dekk-gjor-veien-glattere/s/1-95-7106101
  «...– Vi holder fast ved teorien om at hvis 20 prosent av bilistene kjører med piggdekk, skal det være nok til å raspe opp isen...»

  Så til slutt, er piggdekkavgift rettferdig og den riktig løsningen?

  Mvh,
  Bernard Gloux - Nedre Stokkavei 124 - 4023 Stavanger
  bernard.gloux@gmail.com

  SvarSlett
 2. Du er imot piggdekkavgift men for parkeringsavgift for elbil? Det er da en logisk svikt et sted da. Men sånn er det vel å være politiker og å snu kappen etter vinden.

  I forhold til elbil og CO2 har TU.no en utførlig artikkel om denne og 11 andre myter her:


  https://www.tu.no/artikler/12-myter-og-fakta-om-elbiler-og-forurensing/367894?utm_source=tu.no&utm_medium=feed&utm_campaign=feed_most_read

  SvarSlett
 3. Hei Jo. Det er vanskelig å forstå hvordan de to meningene mine skulle stå i motstrid mot hverandre. Hva angår å snu kappen etter vinden: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg står for det jeg mener uavhengig av hva som evt måtte være flertall i politikken eller andre steder. Angående linken du sendte, ja, den kjenner jeg fra tidligere. Det er nok ingen tvil om at du og jeg er uenige her, men det må vi jo kunne være.

  SvarSlett