søndag 23. oktober 2011

Veistandard og øst/vest (mai 2010)

(Stavanger Aftenblad  mai 2010)

Nasjonal Hytteveiplan


Vi kjørte fra Kristiansand mot Grimstad. Vi hadde hørt om den nye veien de skulle få, og var riktig fornøyd; se, vi kjørte på veien og den var såre god. Så fokuserte vi på noen store gravemaskiner og kjøreramper borti hogget. Og sannelig sier jeg dere: Vi kjørte på gamleveien!


Den forkastede gamleveien var på høyde med mine mest ambisiøse fantasier om hva vi kunne ønske oss fra Kristiansand til Sandnes.


Resten av veien var like fin. Så kjørte vi videre fra Oslo til Rendalen, en tur på 24 mil. Igjen var det drømmevei helt til Koppang, dvs 23 mil beine veien. E6 er fin helt til Trondheim. Mer interessant er det likevel at veiene også er flotte fra Oslo til Østfold og svenskekysten, og fra Oslo inn i Oppland, Hedemark og Buskerud. Disse fire fylkene har til sammen en tredjedel av alle hyttene i Norge, og de er i stor grad eid av Oslofolk.


Hvordan foregår prioriteringen i Nasjonal Transportplan? Det er alltid lettest å se problemene i nærområdet og i egen omgangskrets. Hyttefolket på østlandet irriteres når trafikken går langsomt fredag ettermiddag mot Hafjell og Norefjell, Hemsedal og Gol, Beitostølen, Lillesand og Hvaler. Nettopp disse strekningene har etter hvert fått førsteklasses vei på statens regning.


Veinettet på Østlandet er det beste i landet, og det er ikke engang takket være bompenger.


Staten har ansvar for de såkalte stamveiene. 56,4 prosent av stamveiene har i dag ”ikke brukbar standard” ifølge Opplysningsrådet for Vegtrafikken. Dette er ikke et problem på Østlandet. Tvert imot er østlendingene helt usedvanlig godt vant.Det ligger en fin, om enn ufrivillig illustrasjon på dette under nettsidene til mopedportalen.com. Jeg siterer et spørsmål derfra:
- Hei. Neste uke skal jeg kjøre moped fra Stavanger til Kristiansand. Det tar ca 3 timer med bil. Problemet er at det er jo nesten bare motorvei ned til kristiansand. Noen som vet om en bra rute?


Og så noen av svarene:
- Kjøring på motorvei Kl. A og B i Norge med moped er dessverre ikke tillatt. Hvis du blir tatt vanker det 1300 i bot. Kjør heller langs riksvei 44 fra Stavanger via Egesund og til Flekkefjord du.
- Jaja, men er ikke motorvei klasse A og B nedover til Kristiandsand ? Er rimelig sikker på det er E39 mesteparten av veien.


Jovisst er det E39. Hele veien, dvs 232 km. Av disse er ca 16 km motorvei, mens de resterende 226 kilometerne er to-felts vei av normal til elendig standard, ispedd adskillige kilometer av en standard som tilsvarer den områdeinterne veien opp til Voksenåsen i Oslo. Vi snakker om lange strekninger med 60 km/t fartsgrense, ett sted nede i 40 km/t grense. Her er rikelig med rundkjøringer midt på E39, og trafikken går rett gjennom små tettsteder som Ålgård, Moi og Lyngdal. Dette er veien mellom to av Norges største byer, og en viktig transportløype til og fra Europa. Men det har vært sørgelig langt fra Moi til Storting og bevilgende myndigheter.


Jeg klipper fra Østlandsposten i fjor: ”Vestfoldbenken og Telemarkbenken på Stortinget stiller seg samlet bak kravet om at veibredde skal være 26 meter for nye E18 fra Sky til Telemarks grense. […] Som kjent har det skapt sterke reaksjoner på den nye veinormen som Vegdirektoratet har utarbeidet, og som legger opp til at veibredden på den nye firefelts E18 fra Sky til Telemarks grense kan bli 20 meter, ikke 26 eller 29 meter som E18 blir for øvrig i Vestfold. En slik innsnevring av veiskulderen med tre meter på hver side, er det mange som mener kan gå på sikkerheten løs.” Det skal nevnes at folk nordpå, trafikantene på E6 fra Trondheim til Kirkenes, må leve med over tusen kilometer E6 med en tredjedel av denne veibredden. Og mellom Stavanger og Kristiansand er veien under 20 meter bred – altså trafikkfarlig, iht østlendingene – det aller meste av strekningen. Veiskulder, du. Det hadde vært noe! Isteden stenges hele E39 i lange perioder når det skjer et uhell, fordi det ikke er mulig å passere i ett felt engang.


Aftenposten klaget i fjor bittert over det urimelige i at en strekning på Østlandet skulle finansieres med 90 prosent bompenger, ifølge avisen i motsetning til resten av landets frie adgang til statlige veimidler. Samme uke stod følgende i Stavanger Aftenblad om veiutbygging i Rogaland: ”Offisielt må bilistene betale 81 prosent av Dalane-pakken. 95 prosent kan være nærmere sannheten. […] Men ved å ta med renter og drift, kom Sortevik fram til at bilistene egentlig må betale 102 prosent.” Artikkelen var plassert under Lokale nyheter på side 12 i del 2 av avisen. Vestlendinger er så vant til å måtte betale for egne veier, at 102 prosent bompengefinansiering ikke engang når opp til hovednyhetene.


Nå skal Nasjonal Transportplan legges for 2014-2023. Det er mange om beinet, og østlendingene er blant annet opptatt av fjellovergangene. Spesielt over Geilo. Selvsagt i tillegg til minimumskrav om 26 meter veibredde på alle hovedveier østpå. Hva skal til for å få fokus på vestlandet? Slik at også vi kan begynne å håpe på en Europavei som holder 80 km/t, fri for tettsteder og rundkjøringer, og hvor trailerne kan få problemer uten at det medfører total stopp av all annen trafikk? For ikke å snakke om midtdelere og andre ulykkesforebyggende tiltak.


Kanskje den beste løsningen er å ofre et flott strandområde her vest. La kommunene spleise på å avgi tusen fantastisk flotte hyttetomter i sjøkanten mellom Klepp og Sokndal. Tenk brygger, båtplasser og varme rundstykker. Selg dem til velstående østlendinger til en veldig billig penge, med videresalgsklausul om at bare østlendinger får bruke dem. Dette vil koste oss en milliard eller to, men hva er det, sett opp mot mulige statlige bevillinger til nye veier – og hurtigtog – som gjør det raskt, enkelt og komfortabelt for Oslo-folket å besøke sine herlige fritidsboliger i Rogaland?
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar