søndag 23. oktober 2011

Privatisering er ingen synd (juli 2011)(Stavanger Aftenblad juli 2011)

Privatisering er ingen synd


To av tre nordmenn arbeider i det private næringsliv eller ikke-offentlige organisasjoner. Blant disse er de ansatte i politiske partier, fagorganisasjonene, idrettslag og ymse forbund. Og avisene, for den saks skyld. Ingen – selv ikke LO – mener vel at alt dette burde bli utført av det offentlige. Så hvorfor skal næringslivs-involvering være så skrekkinngytende på enkelte utvalgte områder?


Det finnes noen få samfunnsoppgaver hvor stordriftsfordelene er så åpenbare, og eventuelle problemer er så katastrofale for hele samfunnet, at det offentlige antakelig bør ha en særlig fast hånd om prosessene. Dette kan omfatte politi, vannforsyning, avløp og flytrafikk, kanskje også utdanning, post og søppel. Utover dette bør statens og kommunenes oppgaver begrenses til å stille veldig spesifikke kapasitets- og kvalitetskrav til leverandørene, og å følge opp at leveransene skjer som bestilt.


Noen vil si at det er samfunnsøkonomisk lite lønnsomt å drive flere parallelle leveranser langs samme rute, eksempelvis flere konkurrerende postbud, søppelbiler eller hurtigruter. Dette er riktig på kort sikt. Men i lengden viser det seg at utøvere som mister et anbud pga høy pris eller dårlig leveranse, avgir infrastrukturen til andre leverandører. Dette er godt synlig innen sykehjemsdrift. Beboerne på Boganes sykehjem blir ikke satt på gaten når en ny aktør overtar driften, den nye fortsetter i samme lokaler og ofte også med de samme ansatte. Det siste årets debatt viser også at kommunale sykehjem og annet ikke driver bedre enn private, de er bare mer skjermet mot kritikk.


Nå krever Høyre at politiet må få bruke private analyseinstitutt for DNA-prøver, for å redusere tiden det tar å få prøvesvar etter voldtekter og andre kriminelle handlinger. I dag tar det 70 dager å få svar i de aller fleste alvorlige kriminalsakene. Det er hårreisende at ofrene skal måtte vente så lenge før svaret foreligger. Det samme gjelder uskyldig anklagede mennesker, som kanskje må sitte i varetekt i påvente av svarene.


Analysefirmaet Gena i Stavanger kan gjøre DNA-jobben på under en uke, men politiet får ikke bruke dem. Storberget sier nei; ikke på bakgrunn av at firmaet gjør dårlig eller dyrt arbeid, men fordi det er et privat firma. Og fordi det i dag er for lite, sier han; men hvem kan ansette folk før man har oppdrag?


Både Storberget, Regjeringen og Stortinget handler mat, klær og frisørtjenester hos private firma. Det samme gjør politiet. Da er det meningsløst at de ikke skal kunne kjøpe analysetjenestene sine hos private. Næringslivet handler ikke om suspekte aktiviteter levert av grådige slabbedasker med lav arbeidsmoral. Næringslivet, det er folk flest, det. Still tydelige krav til oss, og vi leverer!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar