søndag 23. oktober 2011

NRK-monopol på Norsk Tipping (juli 2011)

(Juli 2011)

Lottotrekninger på billigsalg


Hvorfor har NRK monopol på å vise trekningene til Norsk Tipping? De sendes tirsdag, onsdag og lørdag i beste sendetid, og fører til at hundretusener – tidvis opp mot millionen – seere flokker seg om skjermene.


Både Norsk Tipping og NRK er heleide døtre av Kulturdepartementet (eller Kultur- og kirkedepartementet, som Norsk Tipping skriver på sine nettsider, selv om departementet endret navn ved utgangen av 2009).


Formålet med det statlige aksjeselskapet Norsk Tipping er tredelt:
• Å tilby attraktive spill innenfor rammen av norsk pengespillpolitikk
• Å tilby ansvarlige spill som ikke skaper samfunnsmessige problemer
• Å levere et størst mulig overskudd til samfunnsnyttige formål


”Selskapet skal bidra til stabil og langsiktig finansiering av samfunnsnyttige formål, og samtidig være myndighetenes instrument for å sikre at spill foregår innenfor kontrollerte og sosialt ansvarlige former.”


Ingenting i dette tilsier at man skal favorisere én fjernsynskanal fremfor de andre. Tvert imot er det et mål i seg selv å generere størst mulig overskudd til gode formål, og det gjøres best ved å selge seg dyrt der det er mulig. Til fordel for kultur og idrett.


Selve programproduksjonen utføres ikke av NRK, men av et eksternt selskap, for tiden Norsk Tippings datterselskap Fabelaktiv AS. Dette selskapet er, etter kritiske merknader fra Riksrevisjonen, lagt ut for salg i det åpne marked. Etter anbud har de nå produksjons¬kontrakten for Norsk Tippings trekninger i tre år. Siden programproduksjonen er adskilt fra alt annet, kan Norsk Tipping selge programmene til enhver fjernsynskanal. Det er ingenting i Norsk Tippings statutter som tilsier at de skal selge programmene billig til NRK.


Det er heller intet i NRKs oppgavebeskrivelse som tilsier at de skal betale underpris for programmer, selv om avtalen er gjort under ett og samme departement. Det er en litt kinkig situasjon for NRK. Man kan med rette hevde at kringkasting av trekningene på statskanalen i beste sendetid har så stor effekt på omsetningen til Lotto, Joker og Extra at Norsk Tipping burde betalt i dyre dommer for å få lov til å vise programmene på NRK. Men da ville det blitt kategorisert som reklame for et spillselskap, og dermed ulovlig for reklamefrie NRK. Isteden legger altså NRK noen kroner i tippekassen for å få vise ”programmene”.


Dette er så åpenbart en gjennomtenkt omgåelse av det lisenspengebegrunnede reklameforbudet at det antakelig bryter med NRK-plakatens punkt 5d, som sier at ”Lisensmidler og andre offentlige inntekter skal ikke subsidiere kommersielle aktiviteter”. Stort mer kommersielt enn Norsk Tipping AS er det neppe mulig å bli: selskapet har en omsetning på nesten femten milliarder (kr 14.797.600.000) og et driftsresultat godt over tre milliarder kroner. Selv om betalingen fra NRK i dag er betydelig lavere enn seertallene skulle tilsi, er det ingen tvil om at den kommersielle verdien av sendingene – for Norsk Tipping AS – er på flere milliarder kroner. Kulturdepartementet tømmer pengene fra den ene hånden til den andre og tilbake, tilfreds likegyldig til at statens nøytrale kringkasting og statens gamblingselskap er aktører som burde hatt vanntette skott seg imellom.


Når det statlige aksjeselskapet Norsk Tipping har et så attraktivt programprodukt å selge, er det uggent å selge det billig til en fjernsynskanal under samme eierparaply. Det er ingen tvil om at flere andre fjernsynskanaler med begeistring ville melde seg på en anbudsrunde. Norsk Tipping kunne antakelig fått adskillige millioner for programmene, penger som ville komme kultur og idrett til gode. En million her, og en million der… det blir penger av slikt for utarmede idrettslag og kulturinstitusjoner.


Dette burde diskuteres i det nye styret i Norsk Tipping AS, som ble oppnevnt i april og sitter fra 1.juni – for øvrig et faktum som ingen foreløpig ser ut til å ha orientert Brønnøysund¬registrene om. Der fremstår fremdeles det avgåtte styret.

1 kommentar:

  1. Tillat meg å introdusere LE-MERIDIAN FINANSIERINGS TJENESTER. låneselskapet som gir meg et lån på 5 000 000,00 dollar. Når andre låninvestorer har neglisjert tilbudet mitt, men Le_Meridian Funding Service gir meg suksesslån. De er direkte i lånefinansiering og prosjekt når det gjelder investering. de tilbyr finansieringsløsninger til selskaper og enkeltpersoner som søker tilgang til kapitalmarkedsfond, de kan hjelpe deg med å finansiere prosjektet ditt eller utvide virksomheten din. E-postkontakt :::: lfdsloans@lemeridianfds.com Også lfdsloans@outlook.com eller Skriv på whatsappnummer på 1- (989-394-3740) Good Intend,

    SvarSlett