søndag 23. oktober 2011

Skjenketider og kollektiv straff (okt 2011)

(Stavanger Aftenblad oktober 2011)

Ja, vi straffes kollektivt
Det kan være utrolig kjekt på byen en sen kveld. Eller utrolig ubehagelig. Det vet vi ikke på forhånd. Jeg skal ikke gjenta rapportene om hvor mye fyll, bråk, spetakkel og vold som har foregått i det siste. Heller ikke hvor stor andel av politiet som har vært bundet opp med å binde opp bråkmakere i sentrum. Alt dette vet vi, selv om mange foreldre nok med fordel kunne tatt turen til byen for å se forholdene med egne øyne. Det vil øke både forståelsen og endringslysten.


I en skjenketidsdebatt på Twitter forleden, ble det hevdet at tidligere stenging vil være et angrep på den personlige frihet, at det er klassisk norsk overformynderi, og viktigst: at det vil bli oppfattet som en ”kollektiv straff fordi noen [få] ikke klarer å oppføre seg”.

Vi straffes økonomisk
Det er å snu saken på hodet. Konsekvensen av dagens situasjon er nettopp at vi straffes kollektivt, og det på mange vis. Politiet mangler ressurser til å ta seg av bråk og ulykker andre steder, noe som reduserer sikkerheten i hele resten av byen. Og det er vi – kollektivt – som betaler for økte utgifter til politiet, økte kostnader ved legevakt og sykehus, høyere vakthold både i byen og på sykehuset i helgene, vandalisme og forsikringsskader, ekstra søppelplukking og renhold i byen, rettssaker som følger etter vold og vandalisme, fengselsopphold, voldsoffererstatninger, høyere sykefravær på arbeidsplassene pga skader. Alt dette betaler vi gjennom høyere forsikringspremier, høyere priser ved utesteder som har tilleggsutgifter, og aller mest over skatteseddelen.

Og vi straffes sosialt
Det var den økonomiske belastningen på fellesskapet. Så er det den sosiale prisen vi betaler. Det er ofte skummelt å gå gjennom byen utpå kvelden. Store mengder sterkt berusede mennesker gjør det utrygt og utrivelig. Det tilrås at vi unngår øyekontakt, ikke stirrer på ting som skjer, ikke blander oss inn i bråk, ikke ler av noe eller noen. Gjør deg blind, døv og dum. Slutt å ha gode sosiale reflekser, det kan være farlig. Sentrum ser ut som en søppelplass, med matrester, tomemballasje, oppkast og svineri både i gatene og ved drosjeholdeplassene. Mange velger å holde seg borte fra sentrum på grunn av tilstanden. Dermed blir det enda færre voksne folk i gatene, og man mister den dempende effekten disse kunne hatt.


Vi liker å forestille oss at vi er blitt mer urbane, til og med kontinentale. Men slike tilstander finner vi ikke i andre storbyer. Jeg har ruslet trygg og rolig gjennom København, Stockholm, Berlin, Frankfurt, London, Paris... der er det stort sett ryddig, fredelig og bekvemt å gå nattestid. Stavanger fremstår som en evig russefeiring i sammenligning. Det er trist. Dagens skjenkesituasjon resulterer i en kollektiv straff på mange områder.

Enkle mekanismer
Med sene stengetider og lett tilgang på gatekjøkkenmat blir resultatet det åpenbare: Folk har vorspiel hjemme til ca 23, gjerne lenger. Så drar de til byen, mange kraftig beruset, for å komme inn på utestedene. Der står de og knuffer i kø. Mange blir avvist fordi de har drukket for mye allerede. Andre blir kastet ut av samme grunn. Disse vandrer så rundt i sentrumsgatene. Siden de fleste ikke har spist siden seks-syv-tiden, altså fem-seks timer tidligere eller mer, er de blitt skrubbsultne. Dermed kjøper de seg gjerne pølser, kebab eller lignende, og søppelet havner på bakken. Så er det tilbake for å henge rundt utestedene.


Ja, vi trenger mer ressurser til politiet. Men det løser bare deler av problemet. Jeg ser bare to gode løsninger:
  • Stengetidene må være så tidlige at folk ikke rekker å drikke seg fulle allerede før de går på byen. Det er mye bedre med et kort vorspiel før de drar til byen. Eller de velger å droppe byen fordi det ble for sent på vors’en, så de uansett ikke rekker å komme inn noen steder.
  • Og matserveringen må stenge så tidlig at folk etter hvert blir drevet hjem av ren sult. Noen hevder at mat er nødvendig for at folk ikke skal bli så fulle. Det er ikke slik det virker. Drikker du nok, blir du ”dritings” uansett. Sultne folk går hjem.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar