søndag 23. oktober 2011

Har småbåt, søker HIN, CE, §3 og FI-BOM
(VG  mars 2010)


Det er frivillig å registrere båten i småbåtregisteret. Sikkert en fornuftig ting å gjøre med hensyn til forsikringspremie og for å finne båten igjen hvis den forsvinner. Men du skal være sterkt motivert for å gjennomføre registreringen.

Skjemaet finner du på nettet til nssr.no. Det er langt. Du kan sende det inn elektronisk eller i papirformat, men uansett er det obligatorisk å fylle inn epostadresse. Når ble det obligatorisk for båteiere å ha epost?

Så spør de om båten er CE-merket. Svar-alternativene er Ja eller Nei. Den forklarende teksten sier at ”Med mindre båten kommer innunder unntakene i Fritidsbåtforskriftens §3 skal den alltid være CE-merket. En forutsetning for at du kan krysse JA her er at HIN-koden er oppgitt”.

HIN-koden, gitt. Og CE-merking. For ikke å snakke om unntakene i Fritidsbåtforskriftens §3.

Men dette er et obligatorisk spørsmål. Så jeg kontakter registeret, og får følgende svar:
- Når det gjelder de forskjellige feltene på skjemaet, så er det opplysninger som vi må ha for å registrere båten. Det står om CE-merking og CIN/HIN-koden andre steder på våre nettsider, men for å oppsummere det så krever Fritidsbåtforskriften at båter satt på markedet i EØS-området etter 16.6.1998 er CE-merket. En forutsetning for CE-merkingen er at båten har et skrognummer(CIN/HIN-kode).

Ikke mye nytt her, bortsett fra at HIN-koden betyr skrognummer. Og at båten må være CE-merket, siden den er nyere enn 1998. Men hva er egentlig CE-merking? Og hvor finner jeg skrognummeret? - Skrognummeret skal stå to plasser på båten, hvor den ene er skjult og bare er kjent for produsenten. Dette i tilfelle båten skulle bli stjålet, slik at man har muligheten til å identifisere skroget senere. Den kjente plassen skrognummeret står på er under fenderlisten på styrbord side av akterspeilet.

Javel. Så er det inn i bilen og hei, hvor det går til Sørlandet for å kikke under fenderlisten. Eller jeg kan mase litt mer på båtregisteret, som svarer høflig:
- Hvis båten er kjøpt ny skal det være med en Samsvarserklæring(Declaration of confirmity) hvor skrognummeret står. Det begynner med FI-BOM.

Ok. Jeg må enten kjøre til Sørlandet eller spore opp Samsvarserklæringen for båten. Slik at jeg kan fylle ut HIN-koden, krysse for Ja på CE-merking, anskaffe epostadresse, sende med vedlegg (”saker uten vedlegg blir ikke behandlet”) som bevis for at jeg faktisk har båt, og dessuten betale kr 300 for registreringen. Pluss en årsavgift hvert år heretter.

Noen ganger er det ålreit å ha båt. Andre ganger er det kraftig motbør!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar